PM

PM BikeBoost 2017

 

SÖNDAG 3 SEPTEMBER 2017

 

 

Här håller vi till

Tävlingscentrum är vid Ersmarksberget i Umeås norra utkanter och där finns även parkering för dig som kommer med bil. Det är skyltat med enduropilar från väg 364 vid Ersbodarondellen. Karta här.

 

Klasser – nummerlappar – efteranmälan

BikeBoost är en motionstävling och klasserna är damer kort, damer lång, herrar kort och herrar lång. Startkuvert med nummerskyltar hämtas tävlingsdagen kl 9.00-10.30 vid startplatsen. Efteranmälan kan göras vid startplatsen mellan kl 9-10.

 

Start - målgång

Gemensam start kl 11.00, maxtiden är tre timmar. En kökarl följer sista åkare.

 

Tävlingsbanan

En begränsad del av banan går på grusväg, resterande del är stigar av varierande bredd. Underlaget är mestadels snabbt och lättåkt men det finns också tekniska partier och utmaningar i form av branta upp- och utförsbackar. Korta banan är 23 km och långa banan mäter 39 km. Långa banan avviker vid två tillfällen från den korta, dessa är tydligt uppmärkta. Banan är markerad med oranga enduropilar samt röd/vit snitsel.

 

Barntävling

För de lite mindre arrangerar vi innan vuxenloppet en barntävling för barn 0-6 år 1,2 km och för barn 7-12 år 2,4 km. Start ca 10.30

 

Vätskekontroll

Vätskekontroll med sportdryck och vatten efter 14 km på korta banan, samt efter 14 och 26 km på långa banan.

Omklädnad/dusch

Sporthushallen, Ersboda Umeå. Hallen öppnas med kodlås. Anmälda får koden per melj.

Markerad stig från hallen till TC ca 700 m. OBS ta det försiktigt vid passage av väg 364.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fika

Alla deltagare får fika efter målgång.

Priser

Priser till klassegrare och genom utlottning. Prisutdelning för de fyra segrarna sker kl 14.00. Därefter tillkännages vilka åkare som vunnit utlottningspriser.

Tävlingsregler och förhållningssätt

Svenska Cykelförbundets regler samt gällande trafikregler tillämpas under tävlingen. Allt deltagande sker på egen risk. Visa hänsyn mot motionärer, bärplockare och söndagsflanörer. Håll till höger på vägar och motionsspår. Några passager är bevakade av flaggvakter. Samtliga åkare är skyldiga att följa flaggvakts diretiv.

 

Mer information

Har du frågor om tävlingen, kontakta Anders Brändström 070-322 86 92