PM

PM BikeBoost 2018

 

SÖNDAG 2 SEPTEMBER 2017

 

 

Här håller vi till

Tävlingscentrum är vid Ersmarksberget i Umeås norra utkanter och där finns även parkering för dig som kommer med bil. Det är skyltat med enduropilar från väg 364 vid Ersbodarondellen. Karta här.

 

Anmälan

Anmälan sker genom tjänsten MittLopp där du också betalar, länk här ->.

Sen efteranmälan kan göras på startplatsen.

 

Startavgifter:

 

Ordinarie = 200:-

Efter 27/8 = 300:-

Efter 31/8 = 400:-

Barnklasser = gratis (ange rabattkod BARN)

 

Klasser – nummerlappar – efteranmälan

BikeBoost är en motionstävling och klasserna är damer kort, damer lång, herrar kort och herrar lång. Startkuvert med nummerskyltar hämtas tävlingsdagen kl 9.00-10.30 vid startplatsen. Efteranmälan kan göras vid startplatsen mellan kl 9-10.

 

Start - målgång

Gemensam start kl 11.00, maxtiden är tre timmar. En kökarl följer sista åkare.

 

Tävlingsbanan

En begränsad del av banan går på grusväg, resterande del är stigar av varierande bredd. Underlaget är mestadels snabbt och lättåkt men det finns också tekniska partier och utmaningar i form av branta upp- och utförsbackar. Banan består av tre loopar som börjar/slutar vid TC. Åkare som kör KORT kör loop 1,2 och 3 en gång (sammantaget 18,5 km) och de som kör LÅNG tar sig an de tre looparna ytterligare en gång (totalt 37 km). Banan är markerad med oranga enduropilar samt röd/vit snitsel.

 

Barntävling

För de lite mindre arrangerar vi innan vuxenloppet en barntävling för barn 0-6 år 1,2 km och för barn 7-12 år 2,4 km. Start ca 10.30

 

Vätskekontroll

Vätskekontroll med sportdryck och vatten efter 14 km på korta banan, samt efter 14 och 26 km på långa banan.

Omklädnad/dusch

Sporthushallen, Ersboda Umeå. Hallen öppen mellan 830-1600.

Markerad stig från hallen till TC ca 700 m. OBS ta det försiktigt vid passage av väg 364.

 

Fika

Alla deltagare får fika efter målgång. För medföljande finns fika till försäljning, Swish funkar.

 

Priser

Priser till klassegrare och genom utlottning. Prisutdelning för de fyra segrarna sker kl 14.00. Därefter tillkännages vilka åkare som vunnit utlottningspriser.

Tävlingsregler och förhållningssätt

Svenska Cykelförbundets regler samt gällande trafikregler tillämpas under tävlingen. Allt deltagande sker på egen risk. Visa hänsyn mot motionärer, bärplockare och söndagsflanörer. Håll till höger på vägar och motionsspår. Några passager är bevakade av flaggvakter. Samtliga åkare är skyldiga att följa flaggvakts diretiv.

 

Mer information

Har du frågor om tävlingen, kontakta Olof Malmberg 070-247 02 48 (tävlingsledare), Anders Brändström 070-322 86 92 (sekretariat), Henrik Enberg (banchef) 070-296 38 98